Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu


Wydział Transportu Politechniki Śląskiej


zaprasza do wzięcia udziału

w

 

XVI KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
SYSTEMY TRANSPORTOWE
TEORIA I PRAKTYKA

Katowice, 16-18 września 2019


Szczegóły o konferencji można znaleźć tutaj.


 

Department of Transport Systems and Traffic Engineering

 

Faculty of Transport Silesian University of Technology


invite to participate

in

 

16th SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE

TRANSPORT SYSTEMS

THEORY AND PRACTICE

Katowice, September 16-18, 2019


For more information please click here.