Katedra Systemów Transportowych
i Inżynierii Ruchu


Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej


zaprasza do wzięcia udziału

w

 

XVII KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
SYSTEMY TRANSPORTOWE
TEORIA I PRAKTYKA

Katowice, 20-21 września 2021


Szczegóły o konferencji można znaleźć tutaj.


 

Department of Transport Systems
and Traffic Engineering

 

Faculty of Transport and Aviation Engineering at Silesian University of Technology


invite to participate

in

 

17th SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE

TRANSPORT SYSTEMS

THEORY AND PRACTICE

Katowice, September 20-21, 2021


For more information please click here.